Snel Minilening BKR Toetsing

MiniLening direct Geld Lenen BKR Registratie

FlitsKrediet?

Let Op! Geld Lenen kost Geld

Wat is een FlitsKrediet of MiniLening?

Een flitskrediet is een geldlening met een relatief lage leensom. De looptijd van de lening is erg kort. De lening moet uiterlijk binnen drie maanden zijn terugbetaald. Bij een flitskrediet, SMS Krediet of minilening is de lening slechts enkele tientallen tot enkele honderden Euro's. Een flitskrediet, SMS krediet of minilening staan sinds mei 2011 ook onder toezicht van de AFM. Er moet dus worden getoetst of de lening verantwoord kan worden verstrekt. Voor deze lening mag maximaal 15% (= maximale rentevoet) in rekening worden gebracht. Ook dient een BKR Toets gedaan te worden.

FlitsKrediet en AFM

Leningen met een looptijd van minder dan drie maanden vallen nu ook onder de AFM regelgeving. Hierdoor moeten de bedrijven die een MiniLening, FlitsKrediet of SMS Krediet aanbieden ook een AFM-vergunning hebben. Ook dienen de kosten van het aangeboden krediet aan de gestelde eisen te voldoen. Zo geldt voor deze leningen ook maximaal de wettelijke toegestane rente.
Let op: De AFM constateerde eerder dat nog niet alle aanbieders van deze kortlopende kredieten zich aan de nieuwe regelgeving houden. Een aantal aanbieders handelde zonder vergunning en rekende hele hoge tarieven. Omdat een aantal aanbieders van kortlopende kredieten zich niet aan wetgeving en regelgeving houden, zijn zij voor consumenten die nergens anders een lening kunnen krijgen het enige alternatief. Hierdoor wordt door deze aanbieders voornamelijk een kwetsbare groep consumenten bediend.

Advies over MiniLening

De AFM raadt consumenten aan alleen een MiniLening, FlitsKrediet of SMS Krediet af te nemen bij bedrijven, die in het bezit zijn van de juiste vergunningen. Ga dus zeker niet in op een aanbieding om geld te lenen waarvoor meer dan de toegestane wettelijke rente van 15% wordt gevraagd. Ook kun je zelf controleren of een kredietaanbieder de juiste vergunningen heeft. De AFM geeft hier inzicht in. In het AFM Register Krediet Vergunning kun je voordat je een lening afsluit zelf controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft.