BKR Geld Lenen en BKR Coderingen

BKR Toetsing

BKR Coderingen

Let Op! Geld Lenen kost Geld

BKR Registratie

Iedereen, die een krediet of lening afsluit wordt in de administratie van het BKR opgenomen. Vanaf dat moment bestaat er een BKR Registratie. Een BKR Registratie is hetzelfde als een BKR Notering. Want de lening staat geregistreerd of genoteerd in de BKR Administratie. Deze BKR Notering heet een Positieve BKR Registratie.

Geld Lenen met BKR Toetsing. Gesponsorde Links.

Coderingen BKR

BKR Toetsing.

Voor elke Krediet Aanvraag wordt een BKR Toetsing gedaan. De BKR Toetsing is onderdeel van verstandig en verantwoord Geld Lenen.

Wat is het doel van het BKR?

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) verzorgt en beheert centraal de administratie voor elke deelnemer, zodra een lening of andere kredietfaciliteit is verstrekt. Deelnemers zijn banken, creditcardmaatschappijen en leasemaatschappijen. Het doel van het BKR is om de deelnemers inzicht te verstrekken in de financiele situatie van een consument bij een nieuwe krediet aanvraag. Mede door de BKR Toetsing kan de bank bepalen of de consument verantwoord geld kan lenen. Op deze manier kunnen eventuele overkreditering en financiele problemen worden voorkomen.
In de BKR Administratie kun je ook een BKR A-Codering en BKR H-Codering vinden. Daarnaast bestaan er 5 BKR Bijzonderheidscodes: BKR Code 1 (= A1 Codering), BKR Code 2 (= A2 Codering), BKR Code 3 (= A3 Codering), BKR Code 4 (= A4 Codering) en BKR Code 5 (= A5 Codering).

Negatieve BKR Registratie

Een lening met een Negatieve BKR Registratie is een lening met BKR Codering. Bij de gegevens van de lening wordt een A-Codering geregistreerd, eventueel aangevuld met een Bijzonderheidscode. Hierdoor verandert een eerdere Positieve BKR Registratie in een Negatieve BKR Registratie. De BKR Codering of Negatieve BKR Registratie ontstaat door een betalingsachterstand op een lening. De overeengekomen maandelijkse verplichting voor het krediet is niet op tijd betaald. Deze betaling is twee tot vier achtereenvolgende maanden niet gedaan. De lening bij een financieringsmaatschappij, bank, thuiswinkel of creditcard krijgt dan een A-code.

BKR Coderingen

BKR A Codering De overeengekomen verplichting wordt twee tot vier aaneengesloten maanden te laat betaald. De A-Code ( AchterstandsCodering) wordt aan de lening toegevoegd.
BKR H Codering Direct na het inlopen van een geregistreerde achterstand is de achterstand hersteld. De H-Code ( HerstelCodering) wordt dan aan de A-Code toegevoegd.

BKR Bijzonderheidscode

BKR Code 1 A1 Codering Er is een aflossingsregeling of schuldregeling getroffen, nadat de achterstand is ontstaan.
BKR Code 2 A2 Codering De (restant) vordering is opeisbaar gesteld en overgedragen aan een incassobureau.
BKR Code 3 A3 Codering Er is een bedrag van €250 of meer afgeboekt. Alleen wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. Anders wordt geen einddatum gemeld.
BKR Code 4 A4 Codering De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar.
BKR Code 5 A5 Codering Er is een preventieve betaalregeling getroffen. De preventieve betaalregeling is tijdelijk van aard. Na beëindiging van de betaalregeling wordt deze verwijderd.

Geld Lenen ondanks BKR Registratie

Wij adviseren niet en wij bemiddelen niet! Voor een krediet met Negatieve BKR Registratie zijn op het internet uitstekende oplossingen te vinden! Geld Lenen ondanks Negatieve BKR Codering is online goed mogelijk. Kijk daarvoor verder op deze site.

BKR Codering Verwijderen

Uitgangspunt is, dat je een terechte BKR Codering nooit kunt verwijderen! Elke achterstandscodering op een lening wordt - door de bank of geldgever waar de desbetreffende lening loopt - doorgegeven aan het BKR. Het BKR voert alleen maar de administratie hierover uit. Als je dus een onterechte BKR Notering hebt is de enige die dit kan corrigeren, aanpassen of verwijderen ..... de bank of geldgever, die de lening met de onjuiste BKR Codering heeft verstrekt. Uitsluitend in onderling overleg met die bank kan men een niet juiste Codering corrigeren of verwijderen. De bank zal de aanpassing dan doorgeven aan de BKR administratie. Ook het BKR zelf geeft een duidelijke uitleg hoe je een onjuiste BKR Codering kunt verwijderen. Nogmaals, een juiste Negatieve BKR Notering zal een bank nooit verwijderen!